При програмирането най-често става въпрос за софтуерно обновяване. Други случаи са програмиране на модул със софтуер различен от полагащия му се порали различни причини. Обновяването на софтуера не е задължително, но е силно препоръчително. Понякога BMW пускат нов софтуер за оправяне на проблеми допуснати при по-старите версии. Добавянето на нови функционалности също е факт понякога при по-новия софтуер.

Софтуерно обновяване се прави още в случаи на:

  • повишаване на сигурността на автомобила
  • Добавяне на нови екстри (ретрофит)
  • премахване на модифициран софтуер (ремап)

Кратко видео как започва обновяването на софтуер на F07 GT

Обучаване на dynamic drive след софтуерно обновяване.

Обновяване на Gracenotes за всички CIC и NBT системи.