Поддържаме винаги най-нови карти за почти всички навигационни системи. За системите с дискове, предоставяме такива, а за системите с HDD правим обновяването с код за активация, като обновяването отнема не повече от час и половина за Professional моделите, а за business моделите понякога до 3 часа.

Обновяването може да стане както при нас на място, така и отдалечено.
Също така предлагаме само код за активация на нови карти за тези, които могат сами да си обновят системите с USB флаш памет.

Налични карти:

Gracenote-DB for NBT/NBT-EVO 07/2017 China/Korea
Gracenote-DB for NBT/NBT-EVO 07/2017 Europe
Gracenote-DB for NBT/NBT-EVO 07/2017 Japan
Gracenote-DB for NBT/NBT-EVO 07/2017 North America
Gracenote-DB for NBT/NBT-EVO 07/2017 Rest of the World
Gracenote-DB for NBT-EVO 03/2018 China/Korea
Gracenote-DB for NBT-EVO 03/2018 Europe
Gracenote-DB for NBT-EVO 03/2018 Japan
Gracenote-DB for NBT-EVO 03/2018 North America
Gracenote-DB for NBT-EVO 03/2018 Rest of the World
Road Map AFRICA/MIDDLE EAST Live 2019-1
Road Map ARGENTINA EVO 2019-1
Road Map ARGENTINA Next 2019
Road Map ARGENTINA Route 2019
Road Map ARGENTINA Way 2019-1
Road Map AUSTRALIA / NEW ZEALAND Next 2019
Road Map AUSTRALIA/NEW ZEALAND EVO 2019-1
Road Map AUSTRALIA/NEW ZEALAND Live 2019-1
Road Map Australia/New Zealand MOTION 2019
Road Map AUSTRALIA/NEW ZEALAND Route 2019
Road Map AUSTRALIA/NEW ZEALAND Way 2019-1
Road Map Europe East MOTION 2019-2
Road Map EUROPE EAST Next 2019-2
Road Map Europe East PREMIUM (USB) 2019-2
Road Map EUROPE EAST Route 2019-2
Road Map EUROPE EVO 2019-2
Road Map EUROPE Live 2019-2
Road Map Europe MOVE 2019
Road Map EUROPE Way 2019-3
Road Map Europe West MOTION 2019-2
Road Map EUROPE WEST Next 2019-2
Road Map Europe West PREMIUM (USB) 2019-2
Road Map EUROPE WEST Route 2019-2
Road Map INDIA EVO 2019-1
Road Map INDIA Next 2019-2
Road Map INDIA Route 2019-2
Road Map INDIA Way 2019-1
Road Map ISRAEL EVO 2019-1
Road Map ISRAEL Live 2019-1
Road Map ISRAEL Next 2019
Road Map ISRAEL Route 2020
Road Map ISRAEL Way 2019-1
Road Map JAPAN EVO 2019-1
Road Map JAPAN Live 2019-2
Road Map JAPAN Next 2019
Road Map Japan PREMIUM 2019
Road Map MIDDLE EAST EVO 2019-1
Road Map Middle East MOTION 2019
Road Map MIDDLE EAST Next 2019
Road Map Middle East PREMIUM 2019
Road Map MIDDLE EAST Route 2019
Road Map MIDDLE EAST Way 2019-2
Road Map NORTH AMERICA EVO 2019-2
Road Map NORTH AMERICA Live 2019-2
Road Map North America MOVE 2019
Road Map NORTH AMERICA Next 2019-2
Road Map North America PREMIUM (USB) 2019
Road Map NORTH AMERICA Route 2019-2
Road Map NORTH AMERICA Way 2019-2
Road Map NORTH AMERICA Way 2019-3
Road Map NORTHERN AFRICA EVO 2019-1
Road Map NORTHERN AFRICA Next 2020
Road Map NORTHERN AFRICA Route 2020
Road Map NORTHERN AFRICA Way 2019-2
Road Map SOUTH AMERICA EVO 2019-1
Road Map SOUTH AMERICA Live 2019-1
Road Map South America MOVE 2018
Road Map SOUTH AMERICA Next 2020
Road Map South America PREMIUM 2019
Road Map SOUTH AMERICA Route 2019
Road Map SOUTH AMERICA Route 2020
Road Map SOUTH AMERICA Way 2019-1
Road Map SOUTH EAST ASIA Live 2019-1
Road Map SOUTH EAST ASIA Way 2019-1
Road Map SOUTHEAST ASIA EVO 2018-2
Road Map SOUTHEAST ASIA Next 2019
Road Map Southeast Asia PREMIUM 2019
Road Map SOUTHEAST ASIA Route 2019
Road Map SOUTHERN AFRICA EVO 2019-1
Road Map Southern Africa MOTION 2019
Road Map SOUTHERN AFRICA Next 2019
Road Map Southern Africa PREMIUM 2020
Road Map SOUTHERN AFRICA Way 2019-2
Road Map TAIWAN EVO 2019-2
Road Map TAIWAN Live 2019-1
Road Map TAIWAN Next 2019-1
Road Map Taiwan PREMIUM 2019
Road Map TAIWAN Route 2019-2
Road Map TAIWAN Way 2019-2
Road Map TURKEY EVO 2019-1
Road Map TURKEY Live 2018-2
Road Map TURKEY Next 2019-2
Road Map Turkey PREMIUM 2019
Road Map TURKEY Route 2019-2
Road Map TURKEY Way 2019-1