Поддържаме винаги най-нови карти за почти всички навигационни системи. За системите с дискове, предоставяме такива, а за системите с HDD правим обновяването с код за активация, като обновяването отнема не повече от час и половина за Professional моделите, а за business моделите понякога до 3 часа.

Обновяването може да стане както при нас на място, така и отдалечено.
Също така предлагаме само код за активация на нови карти за тези, които могат сами да си обновят системите с USB флаш памет.

Налични карти:

Gracenote-DB for MGU 07/2019 China/Korea
Gracenote-DB for MGU 07/2019 Europe
Gracenote-DB for MGU 07/2019 Japan
Gracenote-DB for MGU 07/2019 North America
Gracenote-DB for MGU 07/2019 Rest of the World
Gracenote-DB for NBT-EVO 07/2019 China/Korea
Gracenote-DB for NBT-EVO 07/2019 Europe
Gracenote-DB for NBT-EVO 07/2019 Japan
Gracenote-DB for NBT-EVO 07/2019 North America
Gracenote-DB for NBT-EVO 07/2019 Rest of the World
Road Map AFRICA/MIDDLE EAST Live 2019-1
Road Map ARGENTINA EVO 2019-2
Road Map ARGENTINA Live 2019-2
Road Map ARGENTINA Next 2020
Road Map ARGENTINA Route 2020
Road Map ARGENTINA Way 2019-1
Road Map ARGENTINA Way 2019-2
Road Map AUSTRALIA / NEW ZEALAND Next 2019
Road Map AUSTRALIA/NEW ZEALAND EVO 2019-1
Road Map AUSTRALIA/NEW ZEALAND Live 2019-1
Road Map Australia/New Zealand MOTION 2019
Road Map AUSTRALIA/NEW ZEALAND Route 2020
Road Map AUSTRALIA/NEW ZEALAND Way 2019-1
Road Map AUSTRALIA/NEW ZEALAND Way 2019-2
Road Map Europe East MOTION 2019-2
Road Map EUROPE EAST Next 2020-1
Road Map Europe East PREMIUM (USB) 2019-2
Road Map EUROPE EAST Route 2019-2
Road Map EUROPE EVO 2019-3
Road Map EUROPE Live 2019-2
Road Map Europe MOVE 2019
Road Map EUROPE Way 2019-3
Road Map EUROPE Way 2019-4
Road Map Europe West MOTION 2019-2
Road Map EUROPE WEST Next 2020-1
Road Map Europe West PREMIUM (USB) 2019-2
Road Map EUROPE WEST Route 2019-2
Road Map INDIA EVO 2019-1
Road Map INDIA EVO 2019-2
Road Map INDIA Next 2020-1
Road Map INDIA Route 2020-1
Road Map INDIA Way 2019-1
Road Map INDIA Way 2019-2
Road Map ISRAEL EVO 2019-2
Road Map ISRAEL Live 2019-2
Road Map ISRAEL Next 2019
Road Map ISRAEL Route 2020
Road Map ISRAEL Way 2019-1
Road Map ISRAEL Way 2019-2
Road Map JAPAN EVO 2019-2
Road Map JAPAN Live 2019-3
Road Map JAPAN Next 2019
Road Map Japan PREMIUM 2019
Road Map MIDDLE EAST EVO 2019-2
Road Map Middle East MOTION 2019
Road Map MIDDLE EAST Next 2020
Road Map Middle East PREMIUM 2020
Road Map MIDDLE EAST Route 2020
Road Map MIDDLE EAST Way 2019-2
Road Map NORTH AMERICA EVO 2019-3
Road Map NORTH AMERICA Live 2019-2
Road Map North America MOVE 2019
Road Map NORTH AMERICA Next 2020-1
Road Map North America PREMIUM (USB) 2019
Road Map North America PREMIUM (USB) 2020
Road Map North America PREMIUM 2020
Road Map NORTH AMERICA Route 2020-1
Road Map NORTH AMERICA Way 2019-2
Road Map NORTH AMERICA Way 2019-3
Road Map NORTH AMERICA Way 2019-4
Road Map NORTHERN AFRICA EVO 2019-1
Road Map NORTHERN AFRICA Next 2020
Road Map NORTHERN AFRICA Route 2020
Road Map NORTHERN AFRICA Way 2019-2
Road Map SOUTH AMERICA EVO 2019-2
Road Map SOUTH AMERICA Live 2019-1
Road Map South America MOVE 2018
Road Map SOUTH AMERICA Next 2020
Road Map South America PREMIUM 2020
Road Map SOUTH AMERICA Route 2020
Road Map SOUTH AMERICA Way 2019-1
Road Map SOUTH AMERICA Way 2019-2
Road Map SOUTH EAST ASIA Live 2019-1
Road Map SOUTH EAST ASIA Way 2019-1
Road Map SOUTHEAST ASIA EVO 2019-1
Road Map SOUTHEAST ASIA Next 2019
Road Map Southeast Asia PREMIUM 2019
Road Map SOUTHEAST ASIA Route 2019
Road Map SOUTHERN AFRICA EVO 2019-2
Road Map Southern Africa MOTION 2019
Road Map SOUTHERN AFRICA Next 2020
Road Map Southern Africa PREMIUM 2020
Road Map SOUTHERN AFRICA Route 2020
Road Map SOUTHERN AFRICA Way 2019-2
Road Map TAIWAN EVO 2019-3
Road Map TAIWAN Live 2019-2
Road Map TAIWAN Next 2020
Road Map Taiwan PREMIUM 2020
Road Map TAIWAN Route 2019-2
Road Map TAIWAN Way 2019-2
Road Map TURKEY EVO 2019-2
Road Map TURKEY Live 2018-2
Road Map TURKEY Live 2019-2
Road Map TURKEY Next 2019-2
Road Map Turkey PREMIUM 2019
Road Map TURKEY Route 2019-2
Road Map TURKEY Way 2019-2