Please, include Javascript in your browser so the website can work correctl!

How do i include Javascript in my browser?
BMW Кодиране, Програмиране, Навигации
CART
Sad Face Icon No products added to the cart!

Кодирането е промяна на параметри заложени в модулите на автомобила, с които се включват или изключват заводски заложени функции. Това не включва хакване или писане на код. Всички промени, които се правят са на вече заложени функции във всеки модул и това което правим е четене на функциите, променяне на техните параметри и записване на направените промените обратно в модулите. Единствените неща, които могат да бъдат променяни са тези, които BMW са вградили в модулите и има опции за тях.

Всеки автомобил излиза от завода с пъвоначалния заложен софтуер. С течение на времето BMW предоставят нови версии, които могат да включват оптимизиране на работата на системите и нови функции. Обновяването на софтуера не е задължително, но препоръчително. Дали за вашия автомобил има нова версия може да се провери с диагностика или онлайн. Най-често обновяването на всеки автомобил се случва само веднъж.

Ретрофит(Retrofit) е добавяне на екстра, с която автомобила не е бил оборудван в завода. Например ако автомобила не е бил конфигуриран първоначално с телевизия, то може да се направи ретрофит на ТВ тунер. За въпроси какво може да се добави по Вашия автомобил моля свържете се с нас.

Есктрите, които могат да се отключат зависят от модулите инсталирани в автомобила, техните хардуерни и софтуерни версии. Част от възможностите може да се разбере по VIN, а пълните възможности след диагностика.

Не, кодирането не нарушава гаранцията на автомобила. Това са опции, които автомобила вече има, но не са включени заводско. Кодирането от нас просто включва дадена настройка, за която автомобила Ви вече е бил програмиран да прави.

Има няколко различни сценария, в които може да се загубят направените кодировки. Ако вашия дилър прави софтуерно обновяване, автомобилът ще загуби всички индивидуални кодировки. Софтуерните обноления са рядкост и не са част от регулярното обслужване на автомбила. Дилърите не правят софтуерно обновяване освен ако автомобила има проблем, който не може да бъде отстранен по друг начин. BMW понякога пуска задължителни обновления, когато нещо трябва да се обнови на всички автомобили ( подобно на акция ), но това е много рядко. Друг вариант, при който могат да се загубят всички индивидуални кодировки е ако имате ретрофит при дилър или друго предтавителство занимаващо се с такива услуги, които трябва да прекодират автомобила за да го извършат.

В зависимост от последващата манипулация, която ще се извършва ако имате направени вече кодировки от външни лица, могат да се запазят или да се направят наново.

Времетраенето зависи от модела, типа оборудване и заявените кодировки. Най-често това се случва до около час, което включва свързване към необходимата апаратура, инспектиране на автомобила и изпълнение на самите кодировки. За по-точно време, моля свържете се с нас и направете запитване.

Зависи от модела, типа оборудване и дали има проблем в някой от модулите. Може да Ви се даде ориентировъчно време за обновяване след пълна инспекция на автомобила.

Най-често обновяването на навигационна карта отнема около 1 час, с някои изключения за бизнес навигации, където времето може да стигне до 3 часа.

Само по себе си софтуерното обновяване не е задължително без причина, но е препоръчително особено когато има известие за това от BMW.

BMW системите които поддържат Apple CarPlay се вграждат заводско в модели произведени след средата на 2016г. HU-H2 HU-H3 HU-B2